Links & literatuur

Links


Meer lezen

 • Aarnoutse, C., L. Verhoeven (red.), R. van het Zandt en H. Biemond, Tussendoelen geletterdheid. Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen (2003).
 • Bonset, H., M. Hoogeveen, Spelling in het basisonderwijs. Een inventarisatie van empirisch onderzoek. SLO, Enschede (2009).
 • Gelderen, A.J.S. e.a. Leerstoflijnen schrijven beschreven. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het schrijfonderwijs op de basisschool. SLO/SCO-Kohnstamm Instituut, Amsterdam/Enschede 2010.
 • Het taalonderwijs op taalsterk en taalzwakke scholen: een onderzoek naar de kenmerken van het taalonderwijs op basisscholen met lage en hoge taalresultaten. Inspectie van het Onderwijs (2009), Utrecht.
 • Hoeven, van der, M., E. Schram, N. Steenbergen,  A. Thijs en M. ten Voorde, Willens en wetens. Wat leraren willen weten over hun leerlingen. SLO, Enschede (2008, interne notitie).
 • Hofman, R.H., A.W. Spijkerboer, B.J. Dijkstra en M.P.C. van der Werf, Opbrengstgericht werken en wegwerken van tekorten. GION, Groningen (2008).
 • Hoogeveen, M. Schrijven leren. Een leergang schrijven van teksten in de basisschool. SLO, Enschede (1993).
 • Hoogeveen, M., Speel Schrijvertje; een impuls voor het taalonderwijs in Montessorischolen.  SLO, Enschede (2008, 2009, 2010) (groeimap, jaarlijks verschijnen er aanvullingen).
 • Hoogeveen, M. (red.) e.a., Taal in beeld. Een onderwijsaanbod voor het taalonderwijs, en in het bijzonder het schrijfonderwijs, in de vrije school voor kinderen van 4 -12. SLO, Enschede (2002).
 •  Koning, L., Cito Spelling; wat is daar mis mee? Pravoo, Lekkerkerk (2008).
 • Kouwenberg, B. en M. Hoogeveen. Denken met je vingers. Schrijven in het verhalenatelier. Leidschendan, Biblion (2007).
 • Ledoux, G., H. Blok, M. Boogaard, Opbrengstgericht werken. Over de waarde van meetgestuurd onderwijs. SCO-Kohnstamm Instituut, Amsterdam (2009).
 • Marzano, R.J., Wat werkt op school. Research in actie. Bazalt, Middelburg (2007).
 • Oepkes, H., Spelling. Bekadidact, Baarn (2006). 
 • Oomens, M., E. van Aarsen, P. van Eck en M. Kieft, Opbrengstgericht werken door scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Oberon, Utrecht (2008).
 • Paffen, R. en A.M.T. Bosman (2005), Spellingbewustzijn kan met een korte training gestimuleerd worden. In Tijdschrift voor Orthopedagogiek 44, nr. 9, p. 380-390.
 • Partners in onderwijsopbrengst. Onderwijsraad (2008), Den Haag.
 • Paus, H. en A. Oosterloo (red.), Werken aan kwaliteit van taalonderwijs in Fryslân, SLO, Enschede (2008).
 • Peer, W. van (1987a), Spelling in stelling. Een didactische visie. In: Levende Talen 4117, p. 23-29.
 • Sandra, D., F. Daems en S. Frisson (2001), Zo helder en toch zoveel fouten! Wat leren we uit psycholinguïstisch onderzoek naar werkwoordsvormen bij ervaren spellers? in Vonk 30, nr. 3, p. 3-21.
 • Schaerlaekens. A, De taalontwikkeling van het kind. Noordhoff Uitgevers BV (2008).