Disclaimer

©Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede

Alle rechten voorbehouden.

Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is zonder schriftelijke toestemming van SLO, niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit SLO iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, prijs- en typefouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

SLO
Postbus 2041
7500 CA Enschede
info@slo.nl

Bepaalde links in deze site leiden naar sites van derden waarover SLO geen controle heeft. SLO waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in die sites. Tevens impliceert SLO geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.