Voorbeelddoelen leerjaar 4
Voorbeeld Groep 4

Leerstofgerichte doelen
op 3 niveaus

Subgroep 1
De leerlingen geven blijk van beheersing van de tot dan toe aangeboden spellingcategorieën tijdens spellinglessen (75% van de leerlingen).

Subgroep 2
De leerlingen geven blijk van beheersing van een selectie van de aangeboden spellingcategorieën tijdens spellinglessen (< 5% van de leerlingen).

Subgroep 3
De leerlingen geven blijk van beheersing van de aangeboden spellingcategorieën in alle schriftelijke uitingen (20% van de leerlingen).

Normgerichte doelen
op 3 niveaus

Subgroep 1
Maakt de methodegebonden toetsen voldoende
(< 4 fout) en behaalt op de Citotoets E4 een vaardigheidsscore > 120.

Subgroep 2
Maakt de methodegebonden toetsen goed voor wat betreft de geselecteerde spellingcategorieën (< 2 fout) en behaalt op de Citotoets (E-4 of lager) een individueel bepaalde vaardigheidsscore.

Subgroep 3
Maakt de methodegebonden toetsen goed (< 2 fout),
behaalt op de Citotoets een vaardigheidscore > 125 en maakt minder dan 4 spelfouten in opstellen.