Schoolpopulatie en spelling
Wanneer de schoolpopulatie uit een relatief grote groep leerlingen bestaat met bijzondere leerlingkenmerken, kan het nodig zijn te kiezen voor een schoolbrede, aangepaste aanpak van spelling die rekening houdt met deze kenmerken.

Als er bijvoorbeeld veel leerlingen op school zitten die thuis onvoldoende taalaanbod krijgen, is het ook voor spellen belangrijk dat u blijft werken aan woordenschatontwikkeling. Of dat de school voor leerlingen met een taalvoorsprong aan spellen werkt door uitdagende schrijfopdrachten te bieden of een spellingwedstrijd te organiseren.

Vaak zal het nodig zijn om hierbij specifieke expertise op het gebied van spelling en/of de doelgroep in te schakelen. Het kan hierbij gaan om de volgende kenmerken:
 • Taalachterstand door omgevingsfactoren:
  • onvoldoende taalaanbod door een andere thuistaal
  • onvoldoende taalaanbod door dialect
  • onvoldoende taalaanbod door sociale factoren.
 • Taalachterstand door kindgebonden factoren:
  • niet-specifieke taalstoornis
  • slecht gehoor
  • slecht zicht
  • spraakproblemen
  • AD(H)D, leerlingen met een concentratie- en/of geheugenproblemen
  • (zeer) lage intelligentie
  • emotionele ontwikkelingsstoornis
  • (overige) neurologische stoornis
  • specifieke taalstoornis
  • dyslexie.
 • Taalvoorsprong