Voorwaarden voor spellen
Wat is voorwaardelijk voor het goed kunnen spellen?
 • Nederlandse klanken kennen.
 • Nederlandse woordenschat hebben.
 • (Tekens van het) Nederlands alfabet kennen.
 • Klank/teken koppeling kunnen maken/fonologisch kunnen (de)coderen.
 • Auditieve analyse en synthese kunnen uitvoeren.
 • Kennis van de Nederlandse spellingconventies/spellingsregels hebben.
 • Grammaticale kennis hebben.
 • Een goed functionerend (werk)geheugen hebben.
 • Kunnen reflecteren op geschreven taal.
 • Gemotiveerd zijn om correct te spellen en daar aandacht aan te besteden.
 • Schrijfmotoriek beheersen.