Spellingtoetsen
 • DLE-test spellen zinnen 
  Boom test uitgevers, 2001
  DLE-toetsmateriaal voor de groepen 3 tot en met 8. Het materiaal bestaat uit een ringband met handleiding en kopieerbladen. De test heeft voor elke groep een A- en een B-versie, zodat bij de tweede afname in een cursusjaar niet hetzelfde dictee hoeft te worden afgenomen. Elk dictee bestaat uit tien zinnetjes met in totaal 44 (groep 3) tot en met 60 (groep 8) woorden. Ze zijn samengesteld op basis van het aanbod in de huidige spelling-/taalmethodes. Het afnemen neemt een kwartier in beslag.
 • LOVS Spelling
  Cito, 2007
  Onderdeel van het Cito-Leerlingvolgsysteem. Toetsen voor het vaststellen van de vorderingen op het gebied van spellen. Deze toetsen bevatten dictees en meerkeuzeopgaven die nauw aansluiten bij het moderne spellingonderwijs.
  De pakketten Spelling voor groep 3 en 4 bestaan uit een leerkrachtmap met een handleiding, opgavenboekjes, kopieerbladen, registratieformulieren en een inhoudsverantwoording. De kopieerbladen zijn bestemd voor de modules E3 (Start, Vervolg 1 en Vervolg 2), M4 (Start en Vervolg 1) en E4 (Start en Vervolg 1).
 • PI-Dictee
  Pearson Assessment and Information BV, 1994
  Het PI-dictee is een spellingtoets voor het signaleren en diagnosticeren van spellingproblemen van losse woorden voor de groepen 3 tot en met 8. Het bestaat uit 135 woorden waarin alle belangrijke spellingcategorieën zijn opgenomen.
 • PI-Einddictee
  Pearson Assessment and Information BV, 2005
  Het PI-einddictee is ontwikkeld om de spellingvaardigheid van een leerling aan het eind van de basisschool te bepalen. De toets heeft psychometrische eigenschappen en normen voor groep 8. Tevens zijn de resultaten voor de verschillende leerroutes binnen het vmbo en voor havo/vwo opgenomen. Aan het PI-einddictee is ook een toets voor werkwoordspelling toegevoegd. Beide toetsen hebben de vorm van een gatendictee en zijn vooral bedoeld voor klassikale afname.