Vroegtijdig signaleren van achterstanden
Vanaf groep 3 beginnen leerlingen met leren spellen. Kinderen worden zich echter al op jongere leeftijd bewust van het onderscheid tussen klanken. Dit fonologisch of fonemisch bewustzijn is essentieel om te leren spellen.

Fonemisch bewustzijn (bijvoorbeeld het herkennen van rijm) en letterkennis zijn voorspellers van latere lees en/of spelproblemen. Als kinderen in groep 1 en 2 hier veel moeite mee hebben, is dat in het kader van vroegtijdig signaleren belangrijk om te weten.

Voorspellers van een moeizame lees- en spelontwikkeling die in groep 1 en 2 al te herkennen zijn:

  • Moeite met woorden verdelen in lettergrepen.
  • Moeite met herkennen en produceren van rijm.
  • Moeite met het onderscheiden van fonemen als kleinste klankeenheden in woorden.
  • Moeite met het benoemen van letters.
  • Moeite met het schrijven van bijvoorbeeld de eigen naam.
  • Minder interesse in 'schrijven' en 'lezen' dan leeftijdsgenootjes.
  • Moeite met het onthouden van een willekeurige reeks, zoals dagen van de week, kleurennamen en namen van cijfers.

Meer lezen over vroegtijdig signaleren van leesproblemen en dyslexie?