Schoolcyclus

Stap 1A Initiëren en voorbereiden

 
Aanleiding/voorbereiding/doel van opbrengstgericht werken in de school bepalen.
Stap 1B Leerlinggegevens verzamelen

Gegevens over leerlingen verzamelen (met name toetsscores, maar andere data uit zelfevaluatie of iets dergelijks kan ook).
Stap 1C Onderwijsgegevens verzamelen
Gegevens verzamelen over het eigen onderwijs (bijvoorbeeld via enquete, inspectierapport, enzovoort) en over effectief spellingonderwijs (via vakliteratuur en dergelijke).
Stap 1D Gegevens registreren en analyseren
  Toetsresultaten vergelijken op verschillende manieren, met landelijk gemiddelden, over leerjaren heen, enzovoort.
Stap 1E Doelen formuleren
Voor leerlingen: wat moeten de leerlingen per leerjaar kunnen?
Voor het onderwijs: hoeveel leertijd, welke inhoud (methode) en volgens welke didactiek?
Stap 1F Beslissingen nemen
Welke verbeteringen voor het spellingonderwijs worden in gang gezet?