Quickscan
Met de quickscan krijgt u snel een beeld van uw situatie op school-, groeps- en leerlingniveau; hoe goed doet u het nu, wat wilt u nog verbeteren en hoe kunt u dat aanpakken. Onderaan de pagina kunt u de quickscan downloaden.

De vragen van de quickscan zijn onderverdeeld in drie categorieën:

  1. Het schoolniveau
  2. Het groepsniveau
  3. Het leerlingniveau.

Als u na het invullen van de quickscan aan de slag wilt gaan met het verbeteren van het spellingonderwijs op uw school, kunt u starten met het niveau waarbij u veel verbeterpunten hebt geconstateerd. Als u op alle niveaus veel verbeterpunten hebt geconstateerd, wordt geadviseerd om te starten met het doorlopen van de stappen op schoolniveau. Deze zijn voorwaardelijk voor het goed doorlopen van de stappen op het groepsniveau. De stappen op het groepsniveau zijn weer voorwaardelijk voor de stappen op het leerlingniveau. 

Downloads: