Aan de slag
Aan de slag met opbrengstgericht werken bij spelling

Op deze website vindt u informatie over opbrengstgericht werken bij spelling. De website bestaat uit:

 • Algemene informatie over opbrengstgericht onderwijs: wat is dat en waar komt het vandaan? U vindt hier informatie over opbrengstgericht werken en de evaluatieve cyclus. Ook wordt achtergrondinformatie aangereikt over leerlinggegevens en toetsgegevens.
 • Een quickscan spellingonderwijs om uw school de maat te nemen. U kunt deze quickscan downloaden en op uw school gebruiken om na te gaan hoe uw spellingonderwijs ervoor staat en waar mogelijke verbeterpunten liggen.
 • Een stappenplan in drie cycli:
  • de schoolcyclus bestaat uit 6 stappen om meer opbrengstgericht spellingonderwijs op schoolniveau te realiseren;
  • de groepscyclus bestaat uit 5 stappen om meer opbrengstgericht spellingonderwijs op het niveau van de groep te realiseren;
  • de leerlingcyclus bestaat uit 4 stappen om meer opbrengstgericht spellingonderwijs op het niveau van de individuele leerling te realiseren.
 • Verwijzingen naar links en literatuur op het gebied van opbrengstgericht werken en spelling.

U kunt deze website op verschillende manieren gebruiken.

 1. U heeft besloten om te starten met een project gericht op de verhoging van de opbrengsten van uw spellingonderwijs. U kunt ervoor kiezen de stappen van de drie cycli achtereenvolgens te bekijken en op basis hiervan een plan van aanpak voor uw school te maken.
 2. U heeft behoefte aan specifieke informatie over spelling. Het kan zijn dat u al goed in beeld heeft op welk niveau u informatie nodig heeft of aanpassingen wil doorvoeren op uw school. Wanneer u bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd bent in informatie over leerinhouden voor zwakke spellers, kunt u direct naar stap 3C van de leerlingcyclus toe gaan.
 3. U wilt snel weten hoe het er met uw spellingonderwijs voor staat en of een verbetertraject nodig is. In dit geval kunt u starten met het invullen van de quickscan. Deze levert u informatie op over mogelijke verbeterpunten van het spellingonderwijs. U kunt op basis van de verbeterpunten met de stappen van een bepaalde cyclus aan de slag gaan.