Leerlinggegevens

Leerlinggevens zijn te visualiseren als een ijsberg: wat je (het makkelijkst )ziet zijn de uitslagen op de toets. Een laag dieper, waarneembaar maar waar je goed voor moet kijken, gaat het om de leerprocessen en het (spelling)gedrag van leerlingen. Dit is te achterhalen via observaties van leerlingen. Onder water ten slotte bevinden zich diverse leerlingkenmerken.

Het vraagt een bewuste inspanning van school en leerkrachten om deze leerlingkenmerken in het licht van andere aspecten van het onderwijsleerproces te houden. Het zicht op deze leerlingkenmerken ontstaat niet via toetsen, maar vooral via observaties, gesprekken en soms nadere diagnostische onderzoeken.

Het zal niet altijd nodig en mogelijk zijn om bij alle leerlingen de hele 'ijsberg' diepgaand te analyseren. Bij leerlingen die zich opvallend ontwikkelen en bij wie de school het onderwijs individueel moet afstemmen, dus in de derde cyclus op leerlingniveau, zal dat wel vaak nodig zijn. In de tweede cyclus op groepsniveau zal in het algemeen een laag dieper worden gekeken. In de eerste cyclus op schoolniveau gaat het vooral om globale gegevens over de leerresultaten van groepen leerlingen per leerjaar. Het gaat dan vooral om de toetsgegevens van bijvoorbeeld het Cito-LOVS. Hierbij kunnen ook resultaten van leerlingen op de methodegebonden toetsen en andere relevante spellingproducten van leerlingen betrokken worden.