Registreren van gegevens
Gegevens kunnen digitaal of op papier vastgelegd worden. Vrijwel alle scholen hebben een (digitaal) leerlingvolgsysteem waarmee vorderingen van leerlingen in meerdere vakken kunnen worden gevolgd.

Het digitaal registreren van gegevens heeft als voordeel dat er diverse bewerkingen uitgevoerd kunnen worden. Het nadeel is dat het invoeren van de gegevens in de computer behalve tijd ook kennis van het betreffende systeem vergt. Mede doordat dit een steeds complexere en tijdrovende taak is, speelt vaak de intern begeleider een centrale rol bij de registratie van de gegevens.

Leerlinggegevens worden op de meeste scholen geregistreerd in een centraal opslagsysteem, toegankelijk voor alle teamleden. In dit systeem zitten vooral uitslagen van de normgerichte (methodeonafhankelijke) Cito-toetsen. Andersoortige gegevens zijn alleen aan de afzonderlijke leraren of intern begeleider bekend.

Aandachtspunten

  • Maak een keuze uit hoe er geregistreerd wordt, op papier of digitaal. Denk daarbij aan de voor- en nadelen.
  • Zorg dat er afspraken zijn over wie de informatie registreert, maar ook over hoe de informatie tevens terecht komt bij andere belanghebbenden, zoals de leerkrachten en managers.
  • Vergeet niet om feedback te geven aan leerlingen over hun vorderingen.