Verrijkende taalactiviteiten voor goede spellers

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar verrijkende taalactiviteiten voor goede spellers. U vindt hier geen spelopdrachten. Het heeft in het algemeen weinig zin om leerlingen die goed kunnen spellen verder te laten oefenen met spelling. Spelling is een middel voor het bredere taalonderwijs. Wanneer leerlingen dit middel beheersen is het zaak om ze dit te laten toepassen in allerlei toepassingssituaties. Leerlingen hebben in het algemeen geen baat bij meer of extra moeilijke opdrachten op het gebied van spelling. Het is wel zinvol om deze leerlingen gevarieerde schrijf- en stelopdrachten te geven. Bij deze opdrachten kan de wijze waarop leerlingen hun spellingkennis toepassen wel één van de aandachtspunten zijn.

Verrijkende taalactiviteiten

Gelderen, A.J.S. e.a. Leerstoflijnen schrijven beschreven. Uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal voor het schrijfonderwijs op de basisschool. SLO/SCO-Kohnstamm Instituut, Amsterdam/Enschede 2010.

Hoogeveen, M. Schrijven leren. Een leergang schrijven van teksten in de basisschool. SLO, Enschede (1993).

Hoogeveen, M. Speel Schrijvertje; een impuls voor het taalonderwijs in Montessorischolen.
SLO, Enschede (2008, 2009, 2010) (groeimap, jaarlijks verschijnen er aanvullingen).

Hoogeveen, M. (red.) e.a. Taal in beeld. Een onderwijsaanbod voor het taalonderwijs, en in het bijzonder het schrijfonderwijs, in de vrije school voor kinderen van 4 -12. SLO, Enschede (2002).

Kouwenberg, B. en M. Hoogeveen. Denken met je vingers. Schrijven in het verhalenatelier. Leidschendam, Biblion (2007).

http://www.slo.nl/primair/publicaties/compacten/taal/

http://www.slo.nl/primair/publicaties/slimmetaal/