Reflectie en feedback

Schaerlaekens (2008) zegt:

"De mogelijkheden van reflectie op taal vormen ook een voorwaarde om te leren lezen, spellen, schrijven en rekenen.“

Taalreflectie wordt ook wel metalinguïstiek genoemd. Kinderen denken na over taal, het taalsysteem, taalregels, het gebruik en de vorm van taal. Kortom, ze ontwikkelen een taalbewustzijn. Het reflecteren op taal is een voorwaarde om te leren spellen. Daarnaast is reflectie nodig om béter te leren spellen.

Aan fouten bij (werkwoord)spelling kan gewerkt worden door tijdens het schrijfproces bewust aandacht te besteden aan spelling. De leerkracht heeft hierbij een rol door het aanleren van strategieën, bijvoorbeeld dat leerlingen hun teksten na het opschrijven herlezen en controleren op spelling. En door het geven van feedback op het schrijfproduct en schrijfproces.

Meer lezen?

  • Paffen, R. en A.M.T. Bosman (2005), Spellingbewustzijn kan met een korte training gestimuleerd worden in Tijdschrift voor Orthopedagogiek 44, nr. 9, p. 380-390.
  • Sandra, D., F. Daems en S. Frisson (2001), Zo helder en toch zoveel fouten! Wat leren we uit psycholinguïstisch onderzoek naar werkwoordsvormen bij ervaren spellers? in Vonk 30, nr. 3, p. 3-21.
  • Schaerlaekens. A, De taalontwikkeling van het kind. Noordhoff Uitgevers BV (2008).