Kijken naar het kind
Naast de directe toetsgegevens van de school is het zinvol om aanvullende leerlinggegevens te verkrijgen door middel van observatie. Observeren is belangrijk om te weten hoe een leerling spelt, wat daarbij eventueel mis gaat en wat de leerkracht daaraan kan doen.
Wat observeer je bij het kind? Welke aanpassing/ oefeningen? (Meer) aan de hand?
Kind schrijft langzaam en niet vloeiend Automatiseren van klank-teken koppeling. Als dit moeizaam blijft verlopen, kan een kind dyslectisch zijn en is een intensieve remediëring gewenst.
Kind schrijft (te) snel Spellingsregels herhalen, aandacht voor systematiek van spellen. Moeite met nauwkeurig werken, besteedt meer aandacht aan inhoud dan vorm.
Kind laat woorden weg of herhaalt woorden Trainen van concentratie en geheugen. Misschien is er sprake van een concentratie- of geheugenpro-bleem.
Creatieve en betekenisvolle opdrachten geven.  Vindt spellen misschien saai, is ongemotiveerd.
Kind maakt fouten met spellen van werkwoorden Herhalen van regels werkwoordspelling, aandacht voor grammatica.

Is zich wellicht niet bewust van grammaticale structuur, syntactische kennis ontbreekt (anderstalige kinderen kunnen hier vanwege structuur van de moedertaal meer moeite mee hebben).