Leerlingcyclus

Stap 3A De resultaten van leerlingen die onvoldoende of juist zeer goed presteren, nader  analyseren en begrijpen
Stap 3B Individuele doelen formuleren, in overleg met leerling en ouders
Stap 3C Leerinhouden kiezen en leeractiviteiten plannen  en uitvoeren
Stap 3D Evalueren en feedback