2B. Doelen formuleren
Tijdens deze stap vult de leraar de doelen, zoals op schoolniveau per leerjaar bepaald, verder inhoudelijk in.

Acties

  1. De leraar koppelt de doelen die op schoolniveau voor het leerjaar zijn geformuleerd aan de subgroepen in zijn/haar groep. Een groep kent bijvoorbeeld een basisgroep, een subgroep die voor extra instructie in aanmerking komt en een subgroep die voor verrijkende activiteiten in aanmerking komt.
  2. De leraar bepaalt op basis van de schooldoelen tussendoelen.
  3. De leraar bepaalt voor elke subgroep welke spellingcategorieën de komende periode bijgehouden, geoefend en/of beheerst moeten worden. De school kan hierbij gebruik maken van doelen in de eigen methode of bijvoorbeeld van de leerlijn spelling van het CED. Zie Leerlijn Spelling CED.
  4. De leraar integreert deze doelen in het groepsplan.

Voorwaarden en reflectie

  • De doelstellingen op schoolniveau zijn gekoppeld aan groepen en subgroepen.
  • De resultaten van de leerlingen maken duidelijk in welke subgroep een leerling wordt geplaatst.
  • De school werkt met groepsplannen.