Voorbeeld analyse-actieplan groep 4

Oorzaak  Aanpak Doel

Zorgpunt 1: subgroep 1 80% van de leerlingen behaalt een voldoende op de methodegebonden toetsen in plaats van 95%.

De leerlingen maken veel fouten uit slordigheid. Ze kijken hun werk niet goed na. 

Leerlingen werk beter/anders na laten kijken.

Met de leerlingen bespreken.

Alsnog schooldoel halen.

95% van de leerlingen haalt een voldoende op de methode-gebonden toetsen.

Zorgpunt 2: 75% in plaats van 85% van de leerlingen behaalt een vaardigheidsscore > 120.

Enkele spellingcatego-rieën in de toets waren nog niet aangeboden.

Sommige leerlingen presteren tijdens de toets veel zwakker dan verwacht. 

De volgende toets analyseren op spellingcategorieën en het onderwijsaanbod daarop aanpassen.

De afgenomen toets individueel doornemen met leerlingen om te achterhalen waarom ze bepaalde fouten hebben gemaakt.

Het komend half jaar twee keer per week een kwartier extra oefentijd voor spelling inplannen.

Alsnog schooldoel halen.


85% van de leerlingen behaalt een vaardig-heidsscore > 120.

Zorgpunt 3: uit een analyse van de leerwinst per subgroep blijkt dat de A-leerlingen weinig leerwinst boeken.
Deze leerlingen beheer-sen al veel spelling-categorieën. Zij leren mogelijk weinig nieuws. Volgend schooljaar aanpakken. 

Zorgpunt 4: 5% van de leerlingen maakt < 4 spellingfouten bij opstellen in plaats van 20% van de leerlingen.

De leerlingen zijn zich er misschien te weinig bewust van dat ze hierop worden beoordeeld.  Met de betreffende leerlingen praten.

Alsnog schooldoel halen in twee stappen.


Komend half jaar: 10% van de leerlingen maakt < 4 fout.

Volgend jaar: 20% van de leerlingen maakt
< 4 fout.