Groepscyclus

Stap 2A  Groepsresultaten analyseren
Vergelijken van Citotoetsresulaten met resultaten op vorige toetsmomenten en met resultaten op methodegebonden toetsen.
Zo nodig op grond van de analyse acties formuleren.
Stap 2B Doelen formuleren
Bij deze stap vult de leraar de doelen, zoals op schoolniveau per leerjaar bepaald, verder inhoudelijk in.
Stap 2C Differentiëren
Bij deze stap worden de leerlingen ingedeeld in subgroepen; startpunt voor de leerlingcyclus.
Stap 2D  Leerinhouden en leeractiviteiten kiezen en uitvoeren per subgroep
Stap 2E Evalueren