Opbrengstgericht werken aan spelling

Deze website is bedoeld voor intern begeleiders, (taal)coördinatoren en/of schoolleiders van basisscholen die (meer) opbrengstgericht willen werken aan het spellingonderwijs.

De website laat zien hoe uw school kan werken aan het versterken van de opbrengsten van het spellingonderwijs. Opbrengstgericht werken vraagt om stappen op school-, groeps- en leerlingniveau. U kunt de stappen achtereenvolgens bekijken of u kunt een quickscan van het spellingonderwijs op uw school invullen en daarna met de website aan de slag gaan. Zie ook Aan de slag.

Raderen_12pt_sch.jpg